(placeholder)

GORM ASKJÆR

LYDBREVE /

FORBRÆNDTE CORONABILLEDER

Works commissioned by the ensemble Lydenskab for a project working with stories of relations and isolation during the covid-19 pandemic of 2020.

Phase 1: Fifteen works of approx. 1 min. composed for each of fifteen letters from people to their loved ones.

Phase 2: Five works of approx. 4 min. composed over poetic texts by Ursula Andkjær Olsen and with video presentation by Tine Reingaard. Premiered by Lydenskab with singers Bjørn Fjæstad (Baal, Rytteriet) and Katinka Fogh Vindelev (We Like We).


PLAYLIST WITH ALL SONGS/VIDEOS

Longer description in Danish below

(placeholder)

Lydbreve er et borgerinddragende projekt, som har til formål at styrke sammenhængskraften i vores samfund. Idéen til projektet er opstået, da vi i Ensemble Lydenskab ønsker at styrke forbindelsen mellem mennesker i denne tid, hvor COVID-19 har sat vores værdifulde fællesskab på pause. Sociale relationer en væsentlig del af det at være menneske og har stor betydning, både for vores livskvalitet og for vores dødelighed. Flere undersøgelser peger på en tæt sammenhæng mellem menneskelig sundhed og velvære og det at have kontakt til andre mennesker. Særligt for de ældre og sårbare grupper i vores samfund, der i endnu højere grad end andre skal være påpasselige med den menneskelige kontakt, kan det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at leve i isolation. 

Visionen med projektet er at give mennesker muligheden for at komme tæt på hinanden samt at dyrke vores fællesskab og den menneskelige kontakt på en ny måde. Vi ønsker at skabe et borgerinvolverende musikprojekt, som lader kunstnerne stå som et medie, der eksponerer den personlige relation mennesker i mellem. Vi stræber efter at præsentere poesi og ny klassisk musik på højeste niveau, som er eksperimenterende i sit udtryk, men involverende og meningsgivende for et nyt publikum.


Brevet er værdifuldt og kan fungere som et socialt medie mennesker imellem. Historisk har brevet været den eneste mulighed for kontakt mellem mennesker på afstand af hinanden. Nogle af de tidligste breve kender man fra Egypten, hvor nilbådene fragtede hilsener fra bekymrede mødre og mellem elskende på afstand af hinanden. Brevets kulturhistoriske betydning kan derfor ikke overvurderes. 


I første fase af projektet Lydbreve har Ensemble Lydenskab og komponist Gorm Askjær skabt musikalske postkort, som tager udgangspunkt i udsatte borgere og pårørendes breve til hinanden. Hvert postkort er en professionel, kunstnerisk bearbejdet udgave af en personlig hilsen fra borger til borger. Komponist Gorm Askjær omsatte de indsendte breve til kompositioner af ét minuts varighed, der afspejler brevenes stemning og indhold. Musikken blev indspillet af Ensemble Lydenskab, og de små musikalske postkort blev herefter sendt digitalt til modtageren. Postkortene er personlige, og vi deler dem derfor ikke med offentligheden.


I projektets anden fase transformeres de skrevne breve i et  møde mellem Lydenskab, komponist Gorm Askjær, forfatter Ursula Andkjær Olsen og videokunstner Tine Reingaard. Ord, musik og billeder forenes, når kunstnerne i fællesskab skaber fem kunstvideoer, som med udgangspunkt i de indsendte breve reflekterer over den tid, vi befinder os i.


Musikken spilles af Lydenskab med sangerne Bjørn Fjæstad (Baal, Rytteriet) og Katinka Fogh Vindelev (We Like We) i front. Indspilning og mix af Nicolai Absalon/Rummed og mastering af Emil Thomsen/ET Mastering.

(placeholder)